UBND HUYỆN TÂN PHƯỚC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42
Từ ngày: 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (15/10/2018) Sáng- 7,00: chào cờ
- 7,30: dự tổng kết NQ 28-NQ/TW về khu vực phòng thủ
- 9,00: làm việc với UB thị trấn về liên quan đến vĩa hè Chợ Tân Phước
- 9,00: làm việc với Phòng VHTT về các tiêu chí văn hóa
- Lãnh đạo, CBCC
- CT Ng Thanh Quí

- PCT Trần Thanh Tú

- PCT Trần Văn Nhân
- Sân UBND
- HT. Tỉnh ủy

- UBND TT.MP

- Phòng PCT
Chiều- 13,30: dự họp trao đổi vấn đề có liên quan nội dung thanh tra
- 14,00: họp chi bộ Văn phòng
- Phòng TNMT

- đảng viên chi bộ
- Thanh tra tỉnh

- P1.UBND
Thứ 3 (16/10/2018) Sáng- 7,30: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ 16/10- 19/10)
- 7,30: tiếp làm việc đoàn kiểm tra ISO hành chính
- 8,00: dự hội nghị triển khai đền án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
- CT Ng Thanh Quí;
PCT Trần Văn Nhân
- CVP
-
- Trường Chính trị tỉnh

- P1.UBND
- HT.HLHPN tỉnh
Chiều-
Thứ 4 (17/10/2018) Sáng7,30: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý- CT Ng Thanh Quí;
PCT Trần Văn Nhân
- Trường Chính trị tỉnh
Chiều
Thứ 5 (18/10/2018) Sáng- 7,30: dự họp triển khai QĐ của UBND tỉnh về giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông
7,30: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý
- CVP


- CT Ng Thanh Quí;
PCT Trần Văn Nhân
-
- Sở TNMT


- Trường Chính trị tỉnh
Chiều
Thứ 6 (19/10/2018) Sáng- 7,30: dự Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2013-2018
7,30: dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cán bộ lãnh đạo, quản lý
- PCT Trần Thanh Tú

- CT Ng Thanh Quí;
PCT Trần Văn Nhân
- HT.Tỉnh đội

- Trường Chính trị tỉnh
Chiều- 13,30: dự hội nghị đánh giá năng lực và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp- PCT Trần Thanh Tú- P2. TTHN tỉnh
Thứ 7 (20/10/2018) SángTrực Tổ 4* Trực lãnh đạo; Trần Văn Nhân - PCT.UBND; Nguyễn Văn Hùng - Tr.PTP; Hà Ngọc Hạnh - Phó.PTCKH;
* Trực cơ quan: Cường TTTPQĐ; Dũ VHTT; Nguyên VPUB; Khách VPUB; Hải TP
UBND
ChiềuTrực Tổ 4ntUBND
Chủ nhật (21/10/2018) SángTrực Tổ 4ntUBND
ChiềuTrực Tổ 4ntUBND

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp