UBND HUYỆN TÂN PHƯỚC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
Từ ngày: 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (11/11/2019) Sáng- 7,00: dự họp trực tuyến phát động tăng cường công tác phòng chống SXH dựa vào cộng đồng
- 9,30: họp 2 xã T.Tân và T.L2 chuẩn bị cụm vui xuân năm 2020
- CT Ng Thanh Quí

- CT Ng Thanh Quí
- P2.UBND

- P1.UBND
Chiều- 13,30: họp BCĐ xây dựng NTM xã Mỹ Phước chuẩn bị Lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn NTM- CT Ng Thanh Quí- UBND xã Mỹ Phước
Thứ 3 (12/11/2019) Sáng- 7,30: dự họp BTVHU

- CT Ng Thanh Quí; CVP; Phòng TCKH; KTHT; TNMT; BQLDA
- Phòng họp BTVHU


Chiều- 13,30: dự họp triển khai quyết định giải quyết khiếu nại- CT Ng Thanh Quí; Ban TD; TTra; TNMT- P1.UBND
Thứ 4 (13/11/2019) Sáng- 7,30: họp Tiểu ban nhân sự- Ct Ng Thanh Quí- Phòng họp HU
Chiều- 13,30: Tiếp đoàn kiểm tra công tác PBGDPL năm 2019- CT Ng Thanh Quí- P2.UBND
Thứ 5 (14/11/2019) Sáng- 7,30: dự hội nghị HU: sơ kết CT 39-CT/TW về bảo vệ chính trị nội bộ
- 8,00: dự Lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bao lực trên cơ sở giới
- CT Ng Thanh Quí

-
- HT.UBND huyện

- HTAB - TTHN tỉnh
Chiều-13,30: họp BTC triển khai KH giải Việt dã 2020- CT Ng Thanh Quí- P2.UBND
Thứ 6 (15/11/2019) Sáng- 8,00: dự họp về tình hình thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về phát triển 3 vùng kinh tế của tỉnh TG đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Vùng phía Tây)- CT Ng Thanh Quí; các phòng liên quan huyện- HT.UBND huyện (UBND tỉnh tổ chức tại huyện)
Chiều- 14,00: dự hội ý TTHU- CT Ng Thanh Quí- Phòng họp HU
Thứ 7 (16/11/2019) Sáng- Trực Tổ 2*Trực lãnh đạo: Trần Thanh Tú - PCT.UBND; Võ Văn Tâm - PCVP; Lê Minh Khương - Phó.PKTHT;
* Trực cơ quan: Tín TCKH; Tuân KTHT; Son NV; Bình LĐTBXH
UBND
Chiềuntntnt
Chủ nhật (17/11/2019) Sángntntnt
Chiềuntntnt

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp